Meny

Medlemsprofilen

  • Jobb smart på nett

    Les mer
  • Vi er en leverandør til proffmarkedet innen belysning for inne og utendørs bruk.

    Les mer
  • Multicase har fokus på bedrifter hvor logistikk og netthandel er kjernevirksomheten. Som spesialister leverer vi systemer som øker effektiviteten og bedrer lønnsomheten for våre kunder.

    Les mer

STEM PÅ

Trenger du lærling? Finn ut mer her!

Tenk stort, tenk Sandefjord-filmen

Næringsblogg

Bruk stemmeretten!

Ventetiden før Stortingsvalget 2017 er straks over. Mandag braker det løs og vi oppfordrer alle til å gjøre sin plikt!

Les mer
Del denne siden på Facebook
se hva som skjer | sandefjord.no

Marits næringsblogg uke 7 2014

Sist uke begynte jeg med et interessant møte på Fylkeshuset i Drammen.

Buskerud Fylkeskommune har bestilt en rapport som ser på vekst og muligheter i Buskerud og forskere i Menon har derfor analysert næringslivet i Drammensregionen.

Menon la vekt på at regioner må dyrke sin unikhet og gjøre seg attraktive. Det er viktig å ha en høy andel unge arbeidstakere når man skal tenke næringsutvikling og dersom man skal vokse er man nødt til å eksportere varer. Det er viktig å ha flere tanker på en gang og å jobbe både på kort og lang sikt.

Sist uke deltok jeg også på 2 ulike møter på Høyskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). 

Det ene møtet var en presentasjon av sluttrapport og mulighetsstudie for Campus Vestfold. Campusutvikling dreier seg om mye mer enn studietilbud og det er viktig å være forberedt for å påvirke egen fremtid.Målsetningen for mulighetsstudien er å vise hvordan Campus Vestfold kan utvikles fysisk til et konkurransedyktig og attraktivt nav i regionen. Du kan lese mer HER

Det andre møtet på høyskolen dreide seg om status på de ulke samarbeidsområdene (næringsliv – HBV). De øvrige næringsforeningene og NHO deltok også og vi har en plan om å invitere, involvere og informere dere medlemmer om alt utover året.

Etter sammenslåingen er HBV nest største høyskolen i Norge og de har ambisjoner om å bli universitet innen 2020. 

På bildet er Rektor på HBV Petter Aasen, Kristin Saga i NHO og jeg.

Tilbake

STEM PÅ

Trenger du lærling? Finn ut mer her!

Tenk stort, tenk Sandefjord-filmen

Næringsblogg

Bruk stemmeretten!

Ventetiden før Stortingsvalget 2017 er straks over. Mandag braker det løs og vi oppfordrer alle til å gjøre sin plikt!

Les mer

Medlemstilbud

Grans Oktoberfest 2017

Grans Oktoberfest 2017

Les mer
Tilbud på trykktesting fra Termoenergi

Tilbud på trykktesting fra Termoenergi

Les mer
Saga Regnskap og Rådgivning tilbyr gratis seminar

Saga Regnskap og Rådgivning tilbyr gratis seminar

Les mer
se hva som skjer | sandefjord.no

Sandefjord Næringsforening | post@sandefjordnaringsforening.no