Marits næringsblogg uke 7 2014

Sist uke begynte jeg med et interessant møte på Fylkeshuset i Drammen.

Buskerud Fylkeskommune har bestilt en rapport som ser på vekst og muligheter i Buskerud og forskere i Menon har derfor analysert næringslivet i Drammensregionen.

Menon la vekt på at regioner må dyrke sin unikhet og gjøre seg attraktive. Det er viktig å ha en høy andel unge arbeidstakere når man skal tenke næringsutvikling og dersom man skal vokse er man nødt til å eksportere varer. Det er viktig å ha flere tanker på en gang og å jobbe både på kort og lang sikt.

Sist uke deltok jeg også på 2 ulike møter på Høyskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). 

Det ene møtet var en presentasjon av sluttrapport og mulighetsstudie for Campus Vestfold. Campusutvikling dreier seg om mye mer enn studietilbud og det er viktig å være forberedt for å påvirke egen fremtid.Målsetningen for mulighetsstudien er å vise hvordan Campus Vestfold kan utvikles fysisk til et konkurransedyktig og attraktivt nav i regionen. Du kan lese mer HER

Det andre møtet på høyskolen dreide seg om status på de ulke samarbeidsområdene (næringsliv – HBV). De øvrige næringsforeningene og NHO deltok også og vi har en plan om å invitere, involvere og informere dere medlemmer om alt utover året.

Etter sammenslåingen er HBV nest største høyskolen i Norge og de har ambisjoner om å bli universitet innen 2020. 

På bildet er Rektor på HBV Petter Aasen, Kristin Saga i NHO og jeg.

Tilbake

KLIKK HER FOR Å SE VÅRT NYE MAGASIN!

Tenk stort, tenk Sandefjord

Næringsblogg

Godt nytt SNF-år!

Vi har kastet oss inn i 2018 med store tanker og store arrangementer!

Les mer

Medlemstilbud

Sense Kommunikasjon

Sense Kommunikasjon

Les mer
Telering Bedrift Apro

Telering Bedrift Apro

Les mer
Norway Power Yoga AS

Norway Power Yoga AS

Les mer
se hva som skjer | sandefjord.no

Sandefjord Næringsforening | post@sandefjordnaringsforening.no